مرور برچسب

جف بزوس

بیل گیتس در آستانه از دست دادن عنوان “ثروتمندترین مرد دنیا”

بیل گیتس و از دست دادن عنوان ثروتمندترین مرد دنیا : در طی آخرین خبرهای منتشر شده ، سهام کمپانی بزرگ آمازون در بازار بورس رو به افزایش است و این کمپانی دوران خوبی را سپری می کند ، درحال حاضر مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار به ثروت…